Pro edici turistických map 1 : 50 000 jsme připravili aktualizovaná mapová data pro následující mapy: č. 32 - Střední Povltaví, č. 37 - Orlické hory, č. 38 - Šumava-Povydří a č. 61 - Šumava-Lipensko. Všechny mapy mají podrobný turistický obsah, obsahují síť souřadnic WGS s krokem 5‘ a kilometrovou síť souřadnic S-42. Zajímavostí je zobrazení kilometráže turistických tras přímo v mapě.  Do edice populárních turistických "stovek" jsme aktualizovali mapu č. 9 - Polabí, která zachycuje rozsáhlé území mezi Českým Brodem na západě a Hradcem Králové na východě. V severojižním směru je na mapě oblast mezi Jičínem a Kutnou Horou. Do edice cykloturistických map 1 : 70 000 přibyla poslední dosud nevydanou mapa č. 200 - Brno a okolí. Tato mapa je oboustranná, přední strana zobrazuje okolí Brna v měřítku 1 : 70 000, zadní strana pak Brno v měřítku 1 : 30 000. Všechny mapy vydává Kartografie PRAHA.