Pro projekt výukových map, který již od roku 2007 připravuje Český svaz orientačních sportů jsme z dodaných dat připravili k tisku přes 100 map nejrůznějších měřítek a rozměrů. Hlavním cílem projektu je spolupráce oddílů OB se školami - od zajištění školních závodů až po nábor nových členů, v ideálním případě vytvoření podmínek pro zařazení OB do výuky. Seznam map a jejich náhledy najdete na stránkách projektu.